Ολιστική Προσέγγιση. Άγγιγμα και Οργανική Φυσιολογία

Άγγιγμα.

Μια πανανθρώπινη ανάγκη μεγίστης σημασίας για τη ψυχοβιολογική υγεία, σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ο πιο θεμελιώδης τύπος επικοινωνίας η αίσθηση του αγγίγματος στοιχειοθετείται μέσα από την υδάτινη θαλπωρή του αμνιακού υγρού.
Μέσα στη μίτρα ο ήχος, το φως, οι οσμές και οι γεύσεις καταστέλλονται. Η καταστολή αυτή προάγει μια άλλη αίσθηση, την αίσθηση της αφής.
Η αίσθηση της αφής, το ανθρώπινο άγγιγμα.
Απαραίτητη και ανεκτίμητη λίθος για τη βιολογική επιβίωση και τη συναισθηματική ανθρώπινη αρτιότητα.

Διάρκεια εκπαίδευσης:

  • Ένα διδακτικό έτος.